Aðalfundur Nesklúbbsins 2022

Nesklúbburinn Almennt, Póstlistar allir

FUNDARBOÐ
Aðalfundur Golfklúbbs Ness – Nesklúbbsins 2022

Aðalfundur Golfklúbbs Ness – Nesklúbbsins verður haldinn í Hátíðarsal Gróttu, Suðurströnd 8, þriðjudaginn 29. nóvember kl. 19.30.

Dagskrá:

  1. Fundarsetning
  2. Kjör fundarstjóra og fundarritara
  3. Lögð fram skýrsla formanns
  4. Lagðir fram endurskoðaðir reikningar
  5. Umræður um skýrslu stjórnar og reikninga.  Reikningar bornir undir atkvæði.
  6. Lagðar fram tillögur um breytingar á lögum félagsins ef um er að ræða.*
  7. Afgreiðsla tillagna til lagabreytinga.
  8. Ákveðið árgjald félaga fyrir næsta starfsár.
  9. Kosning stjórnar og skoðunarmanna reikninga skv. 9. gr. laga.
  10. Önnur mál.

Fundargögn, sbr. framboð til stjórnar, lagabreytingar og ársskýrsla félagsins 2022, þ.m.t. ársreikningur verður birt á heimasíðu klúbbsins eigi síðar en föstudaginn 25. nóvember.  Fundurinn verður pappírslaus með öllu og er fundargestum er því ráðlagt að kynna sér gögnin þar.

Seltjarnarnesi 18. nóvember 2022
Stjórnin

 

*Samkvæmt 17. gr. laga NK skal kynna framkomnar tillögur til lagabreytinga í aðalfundarboði. Tvær tillögur til lagabreytinga hafa borist innan settra tímamarka frá Birni B. Björnssyni.  Tillögurnar, sem verða bornar undir fundinn til afgreiðslu eru þessar:

TILLAGA 1:

Að á  17. gr. laganna verði gerð sú breyting að í stað 1. október komi 1. nóvember. Þetta er breyting varðandi tímamörk á því hvenær tillögur til breytinga á lögum félagsins skuli berast stjórn félagsins hverju sinni.

TILLAGA 2:
Við 14. gr. laganna bætist ný málsgrein:
Á aðalfundi gerir formaður grein fyrir fyrirhugaðri starfsemi félagsins á væntanlegu starfsári. Einnig skal kynna fjárhagsáætlun og fyrirhugaðar kostnaðarsamar nýframkvæmdir. Tillögur um útgjöld sem eru umfram tekjur ársins skal bera upp á aðalfundi og þarf 2/3 fundarmanna að samþykkja slíka tillögu til að hún nái fram að ganga.